Điều khoản về xe ô tô

Điều khoản về xe ô tô này cho phép xe ô tô được để trong địa điểm được bảo hiểm và Người được bảo hiểm cam kết vào bất cứ thời gian nào cũng không để chất lỏng dễ cháy để làm nhiên liệu cho xe ô tô vào bất kỳ lúc nào tại phần tòa nhà thuộc quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm, trừ khi các chất lỏng đó được chứa trong các bình dự trữ của xe ô tô hoặc trong hệ thống kho ngầm đã được kiểm định là phù hợp hoặc trong các bình chứa kim loại được niêm phong.

Xem Thêm : Điều khoản về vi phạm

Xem Thêm : Điều khoản từ bỏ thế quyền là gì

Xem Thêm : Điều khoản về khai báo hàng hóa 75%

Xem Thêm : Điều khoản về không mất hiệu lực bảo hiểm

Xem Thêm : Điều khoản về hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

điều khoản về xe ô tô

điều khoản về xe ô tô

Automobiles

It is hereby agreed and declared that the housing of the automobiles in the premise is allowed and it is warranted that no inflammable spirit intended for fuel in connection therewith be at any time in the portion of the building under the control of the Insured other than that contained in the reservoirs of such automobiles or in approved underground storage systems or in sealed metal containers

5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *