Bảo hiểm bên thứ 3

Bảo hiểm bên thứ 3 trong xây dựng MIC là loại hình bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người mua bảo hiểm đối với bên thứ 3 phát sinh do lỗi sơ ý gây thiệt hại về người, tài sản.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho bên thứ 3 là loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công đối với bên thứ 3 trong quá trình xây dựng.

Người thứ ba hay bên thứ 3 là bên bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản hoặc quyền, lợi ích hợp pháp khác có nguyên nhân từ việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng trừ doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người lao động thi công trên công trường.

Ngày 06/09/2023, Chính phủ ban hành Nghị Định 67/2023/NĐ-CP Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nghị định 67 Quy định về các loại hình bảo hiểm cụ thể mà chủ đầu tư, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng, Bao gồm :

Nhà thầu tư vấn là nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng, nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

bao hiem ben thu 3 trong xay dung

Bảo hiểm bên thứ 3 trong xây dựng là gì

Bên thứ 3 trong hợp đồng bảo hiểm là gì

Bên thứ ba trong hợp đồng bảo hiểm là bên bị thiệt hại về tài sản, tính mạng mà loại trừ người được bảo hiểm, người mua bảo hiểm và  người bảo hiểm,Thì các bên còn lại gọi là bên thứ 3.

Để làm rõ về khái niệm bảo hiểm bên thứ 3, Chúng tôi sẽ đi các ví dụ liên quan về bảo hiểm bên thứ 3, để các bạn có thiểu hiểu rõ hơn về khái niệm bảo hiểm bên thứ 3 :

Bên thứ 3 trong bảo hiểm xây dựng

Bên thứ ba trong bảo hiểm xây dựng là bên bị thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp khác có nguyên nhân từ việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng (đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng)

hoặc trong quá trình thi công xây dựng (đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba) trừ doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

Vậy nên, Việc mua bảo hiểm bên thứ 3 trong xây dựng sẽ giúp cho nhà thầu thi công an tâm hơn trong quá trình thi công công trình của mình.

Đối tượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người thứ ba trong quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật.

Xem Thêm : Bảo hiểm công trình xây dựng

Xem Thêm : Mẫu hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng

Bên thứ 3 trong bảo hiểm xe máy

Bên thứ 3 trong bảo hiểm xe máy là nạn nhân bị thiệt hại về tính mạng hoặc tài sản khi không may có tai nạn giao thông xảy ra.

Hiện nay, Theo Nghị định 67 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mức trách nhiệm đối với bên thứ 3 được quy định như sau:

Đối với xe máy :

 • Mức trách nhiệm về người : 150.000.000/ người/vụ.
 • Mức trách nhiệm về tài sản : 50.000.000/vụ.

Xem Thêm : Bảo hiểm xe máy

Bên thứ 3 trong bảo hiểm ô tô

Bên thứ 3 trong bảo hiểm ô tô là bên bị thiệt hại về tài sản hoặc tính mạng trong quá trình tham gia giao thông.

 1. Đối với xe ô tô :
  • Mức trách nhiệm về người : 150.000.000/ người/vụ.
  • Mức trách nhiệm về tài sản : 100.000.000/vụ.

Xem Thêm : Bảo hiểm ô tô bắt buộc

Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3 trong xây dựng

Trách nhiệm : là trách nhiệm pháp lý của Bên mua bảo hiểm phải bồi thường đối với thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật đối với bất cứ người nào và/hoặc tổn thất, tổn hại bất ngờ đối với tài sản phát sinh từ công việc kinh doanh.

Chi phí pháp lý: Toàn bộ chi phí kiện tụng mà Bên mua bảo hiểm phải trả cho bất cứ bên thứ ba nào và/hoặc chi phí Bên mua bảo hiểm đã trả với sự đồng ý của Bên bảo hiểm về bất kỳ khiếu nại nào đòi Bên mua bảo hiểm phải bồi thường như đã được quy định trong hợp đồng này.

bao hiem ben thu 3

Quy định về bảo hiểm bên thứ 3 trong xây dựng

Quy định bảo hiểm bên thứ 3 trong xây dựng

Bảo hiểm bên thứ 3 trong xây dựng hay còn có một cách gọi khác là bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong xây dựng.

Đối tượng bảo hiểm bên thứ 3 là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với bên thứ ba trong quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp luật.

 1. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là một trăm (100) triệu đồng cho một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất.
 2. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) được xác định như sau:
  • Đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.
  • Đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 100 tỷ đồng cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất.

Phí bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3 trong xây dựng

Phí bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3 trong xây dựng được tính bằng 5% phí bảo hiểm bắt buộc đối với công trình trong thời gian xây.

Căn cứ mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa hai mươi lăm phần trăm (25%) tính trên phí bảo hiểm.

Bạn chưa nhập từ khóa
Đã có lỗi .... Vui lòng liên hệ admin
Chi phí bảo hiểm trách nhiệm bên thứ 3 trong xây dựng thường được miễn phí khi bạn tham gia bảo hiểm công trình xây dựng. Trong trường hợp, mức trách nhiệm bên thứ 3 cao hơn 50% giá trị công trình, bảo hiểm bên thứ 3 sẽ được tách riêng làm một hợp đồng bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm bên thứ 3 trong xây dựng

Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản phát sinh trực tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm

Mua bảo hiểm bên thứ 3 trong xây dựng

 1. Các anh/Chị kê khai theo mẫu : Giấy yêu cầu bảo hiểm công cộng
 2. Sau đó gửi về email : tannt@mic.vn hoặc zalo : 0902 642 058 .
 3. Kiểm tra hợp đồng mẫu , sau đó chốt hợp đồng.
 4. Thanh toán phí bảo hiểm và nhận hợp đồng đã ký kết.

Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm bên thứ 3 trong xây dựng

Tổn thất phát sinh do chiến tranh, bạo loạn, đình công, hành động của các thế lực thù địch, nổi loạn, hành động ác ý nhân danh hoặc có liên quan tới các tổ chức chính trị, tịch biên, sung công, trưng dụng, trưng thu hay phá hủy hoặc bị gây thiệt hại theo lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổn thất phát sinh do hành động khủng bố.

Tổn thất phát sinh do phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân, nhiễm phóng xạ.

Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý vi phạm pháp luật của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm (quy định này không áp dụng đối với bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường trong trường hợp người lao động tự vệ, cứu người, cứu tài sản hoặc sử dụng các chất kích thích để điều trị theo chỉ định của bác sĩ).

Tổn thất phát sinh trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm theo tại Khoản 9 Điều 3 Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Tổn thất phát sinh do ngừng công việc thi công xây dựng hoặc tổn thất do hậu quả của ngừng công việc thi công xây dựng (dù là ngừng một phần hoặc toàn bộ công việc thi công).

Tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

Tổn thất phát sinh từ sự ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn. Loại trừ này không áp dụng đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh từ sự ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn do rủi ro bất ngờ, không lường trước được.

Thiệt hại đối với tài sản trên mặt đất hay sức khỏe, tính mạng do bộ phận chịu lực và địa chất công trình bị dịch chuyển hay suy yếu gây ra.

Thiệt hại là hậu quả của tai nạn gây ra bởi xe cơ giới hay các phương tiện tàu thuyền, xà lan hay máy bay đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện đối với bên thứ ba.

Trách nhiệm là hậu quả của các thương tật hay ốm đau gây ra cho người lao động của chủ đầu tư hoặc nhà thầu có liên quan đến công trình được bảo hiểm.

Tổn thất xảy ra đối với tài sản thuộc sở hữu hoặc thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của chủ đầu tư hoặc nhà thầu hay của người lao động hoặc công nhân của một trong những người trên.

Tổn thất có liên quan đến chất amiăng hoặc bất kỳ nguyên vật liệu nào có chứa chất amiăng.

Nguồn tham khảo : https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-67-2023-ND-CP-bao-hiem-bat-buoc-trach-nhiem-dan-su-cua-chu-xe-co-gioi-578283.aspx

5/5 - (3 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *