Địa chỉ: 46 Đường 12, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:  0983 425 058  hoặc 0902 642 058
Email: storebaohiem@gmail.com
Email: tannt@mic.vn