Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ thuộc loại hình bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với nghề nghiệp và dân sự.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ

Xem thêm : Mẫu hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ.

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Bảo Vệ.

  • MIC đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm về trách nhiệm pháp lý đối với các khiếu nại đòi bồi thường thường đưa ra đối với Người được bảo hiểm được thông báo bằng văn bản cho MIC trong thời hạn bảo hiểm, do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi Người được bảo hiểm hoặc Người được thay mặt Người được bảo hiểm hành nghề chuyên môn có hành động sơ suất, sai sót hoặc thiếu sót mà Người được bảo hiểm phạm phải hoặc bị cáo buộc là phạm phải.
  • MIC đồng ý thanh toán các chi phí và phí tổn phát sinh khi có sự chấp thuận bằng văn bản của MIC trong việc chống lại hoặc giải quyết  các khiếu nại được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này với điều kiện là các chi phí và phí tổn đó không vượt quá hạn mức bồi thường.

Ngày hiệu lưc hồi tố với bảo hiểm trách nhiệm.

  • Bảo hiểm có hiệu lực hồi tố không giới hạn : Trừ khi ngày hiệu lực hồi tố được ghi rõ trong giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm này sẽ bảo hiểm cho các hành động, sai sót hoặc thiếu sót mà Người được bảo hiểm phạm phải ( hoặc bị cáo buộc là phạm phải ) không phụ thuộc vào thời điểm các hành động, sai sót hoặc thiếu sót mà Người được bảo hiểm phạm phải (hoặc bị cáo buộc là phạm phải).
  • Bảo hiểm có hiệu lực hồi tố giới hạn : Trường hợp ngày hiệu lực hồi tố được ghi rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm này sẽ chỉ bảo hiểm đối với các hành động, sai sót hoặc thiếu sót phạm phải hoặc bị cáo buộc là phạm phải kể từ ngày hiệu lực hồi tố.

Hạn mức bồi thường bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Bảo Vệ.

  • Theo Quy tắc bảo hiểm này, toàn bộ trách nhiệm của MIC đối với mỗi một khiếu nại và tính tổng cộng đối với tất cả mọi khiếu nại sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường được ghi rõ trong giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
  • Trường hợp MIC đã đồng ý cung cấp một tổng hạn mức bồi thường tăng thêm khoản 3, Điều 3, thì toàn bộ trách nhiệm MIC theo Quy tắc bảo hiểm này đối với tất cả mọi khiếu nại sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường theo Quy định .

Mức khấu trừ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ.

  • Trong mỗi khiếu nại đối với Người được bảo hiểm, Người được bảo hiểm sẽ tự gánh chịu số tiền thuộc mức khấu trừ và MIC sẽ chỉ chịu trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với phần khiếu nại vượt quá mức khấu trừ.
  • Trường hợp MIC đã lựa chọn thanh toán toàn bộ hoặc một phần mức khấu trừ đối với một khiếu nại, thì Người được bảo hiểm sẽ phải hoàn trả cho MIC khoản thanh toán đó trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày thanh toán.

Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ.

Khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Bảo Vệ, Quý khách hàng vui lòng kê khai theo mẫu giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ.

Liên hệ : Tân : 0902 642 058.

Email : tannt@mic.vn

5/5 - (2 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *