Mẫu hợp đồng bảo hiểm luật sư

Mẫu hợp đồng bảo hiểm luật sư

Mẫu hợp đồng bảo hiểm luật sư MIC ra đời nhằm bảo hiểm cho các rủi ro trong lĩnh vực trách nhiệm nghề nghiệp luật sư – công chứng viên. Xem Thêm : Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư Hợp đồng này được ký ngày …/07/2022 bởi các Bên, gồm: BÊN MUA BẢO… Xem chi tiết »

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ thuộc loại hình bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với nghề nghiệp và dân sự. Xem thêm : Mẫu hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ. Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Bảo Vệ. MIC đồng ý bồi thường cho Người… Xem chi tiết »

Hợp đồng bảo hiểm nghề nghiệp bảo vệ

Mẫu hợp đồng bảo hiểm nghề nghiệp bảo vệ

Hợp đồng bảo hiểm nghề nghiệp bảo vệ MIC ra đời nhằm bảo hiểm cho các rủi ro trong lĩnh vực Bảo Vệ. Xem Thêm : Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ Hợp đồng này được ký ngày …/07/2022 bởi các Bên, gồm: BÊN MUA BẢO HIỂM Tên đầy đủ : …………………………………………………………………….. Mã… Xem chi tiết »

bảo hiểm trách nghiệm nghề nghiệp là gì

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là gì?

Trong kinh doanh, các doanh nghiệp sẽ rất khó tránh khỏi các vụ kiện liên quan đến thiệt hại tài sản. Thấu hiểu được điều đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đã thiết kế loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp giúp giảm bớt gánh nặng chi phí khi có rủi ro xảy ra.… Xem chi tiết »

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm thang máy

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm thang máy

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm thang máy là loại hình bảo hiểm cho những rủi ro trong quá trình thang máy hoạt động, gây nên những thiệt hại về người và tài sản. Khoảng 18 giờ ngày 4-12, ông Nguyễn Anh C. (53 tuổi, cư dân tòa nhà) sử dụng thang máy tại tòa… Xem chi tiết »

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Trong thực tế, nhiều trường hợp khách hàng khiếu nại về những thiệt hại phát sinh từ việc tư vấn pháp luật không đúng của luật sư….Vì vậy, việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư vừa mang lại sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tư vấn,… Xem chi tiết »

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp y bác sỹ

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp y bác sỹ

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp y bác sỹ thuộc loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp phải tham gia theo Luật khám bệnh, chữa bệnh. Căn cứ theo thông tư 201/2015/TT-BTC ngày  30/12/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm… Xem chi tiết »

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát, xây dựng là loại hình bảo hiểm nhằm bảo vệ người được bảo hiểm trước các khiếu nại của bên thứ 3. Ngày 06 tháng 09 năm 2023, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định Số: 67/2023/NĐ-CP, hướng dẫn nguyên tắc đối với loại hình… Xem chi tiết »

bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng là một loại hình bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người và tài sản của bên thứ ba do hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng có bắt buộc không. Hiện nay, Pháp luật chưa quy định về việc… Xem chi tiết »

bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Bảo hiểm suất ăn công nghiệp là một loại hình bảo hiểm cho các suất ăn mà các đơn vị cung cấp suất ăn cung cấp cho các nhà máy, xí nghiệp, văn phòng. TP HCM từ năm 2015-2019, TP có 22 vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học với 196 người mắc. Nguyên… Xem chi tiết »