Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát, xây dựng là loại hình bảo hiểm nhằm bảo vệ người được bảo hiểm trước các khiếu nại của bên thứ 3.

Ngày 06 tng 09 năm 2023Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định Số: 67/2023/NĐ-CP, hướng dẫn nguyên tắc đối với loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng.

Đối tượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng là trách nhiệm dân sự của nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng đối với người thứ ba phát sinh từ việc thực hiện công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

Xem Thêm :

bao hiem trach nhiem nghe nghiep tu van thiet ke

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát, xây dựng

Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội ( sau đây gọi tắt là MIC) đồng ý bồi thường cho người được bảo hiểm tổn thất phát sinh từ các khiếu nại được thực hiện lần đầu chống lại người được bảo hiểm và được thông báo cho MIC trong thời hạn bảo hiểm mà người được bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường khi thực hiện nghề nghiệp nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

Phụ thuộc vào các điều khoản, các điểm loại trừ, các hạn mức trách nhiệm và điều kiện trong Quy tắc bảo hiểm này, MIC sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm đối với các khiếu nại của các Bên thứ ba.

Với điều kiện bất kỳ khiếu nại nào của Bên thứ ba phải:

  1. Là yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm các chi phí của người được bảo hiểm với sự chấp thuận của MIC; và
  2. Đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà người được bảo hiểm đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn hồi tốđược quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm; và
  3. Xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của người được bảo hiểm với vai trò Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiết kế, Tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám sát công trình xây dựng.
  4. Liên quan đến hành động sơ suất, lỗi do sơ suất, quên sót được thực hiện, hoặc có thể đã được thực hiện hoặc được cho là đã được thực hiện sau ngày bảo hiểm này có hiệu lực.

Thời hạn bảo hiểm trách nghiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.

Giới hạn bồi thường bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

  1. Tổng trách nhiệm (bao gồm phí tổn và chi phí bào chữa của người được bảo hiểm được MIC công nhận mà không tính đến tổng số vụ khiếu nại của Bên thứ ba bất lợi cho người được bảo hiểm) của MIC sẽ không vượt quá số tiền nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm, và là mức trách nhiệm gộp cho tất cả các khiếu nại của Bên thứ ba chống lại người được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm.
  2. Bất cứ khi nào MIC thanh toán bồi thường cho người được bảo hiểm các khiếu nại hoặc một loạt các khiếu nại đòi bồi thường từ Bên thứ ba trong phạm vi hạn mức bồi thường nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm (sau khi trừ đi bất kỳ số tiền nào mà MIC đã thanh toán trước như chi phí hoặc tiền bồi thường) hoặc một số tiền thấp hơn để giải quyết các khiếu nại hoặc một loạt các khiếu nại đó thì MIC sẽ không còn trách nhiệm liên quan đến các vụ khiếu nại như vậy  và sẽ ( trừ trường hợp có hành động thế quyền bồi thường) từ bỏ việc thực hiện, kiểm soát cũng như không có trách nhiệm gì thêm đối với các khiếu nại và chi phí liên quan này.

Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

a) Đối với các công trình xây dựng có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng và không thuộc các loại công trình xây dựng đê, đập, cảng, bến cảng, cầu cảng, bến tàu, đập chắn sóng và các công trình thủy lợi; các công trình xây dựng sân bay, máy bay, vệ tinh, không gian; các công trình sửa chữa và đóng tàu; các công trình xây dựng năng lượng trên biển và dưới nước; các dự án xe lửa, xe điện, tàu tốc hành và dự án ngầm dưới đất, hầm mỏ:

phi bao hiem tu van thiet ke

Phí bảo hiểm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

b) Mức phí bảo hiểm (Chưa bao gồm thuế GTGT): Phí bảo hiểm đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của giá trị hợp đồng tư vấn, cụ thể theo bảng sau:

 Giá trị hợp đồng tư vấn

Giá trị công trình xây dựng

Đến 10 tỷ đồng

Trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

Trên 20 tỷ đồng đến 40 tỷ đồng

Trên 40 tỷ đồng đến 60 tỷ đồng

Trên 60 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng

Dưới 40 tỷ đồng

1,20%

1,52%

Trên 40 tỷ đồng đến 60 tỷ đồng

0,85%

1,12%

1,19%

Trên 60 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng

0,80%

1,05%

1,16%

1,27%

Trên 80 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng

0,75%

0,95%

1,07%

1,18%

1,34%

Trên 100 tỷ đồng đến 120 tỷ đồng

0,70%

0,88%

0,99%

1,11%

1,25%

Trên 120 tỷ đồng đến 160 tỷ đồng

0,65%

0,85%

0,94%

1,10%

1,22%

Trên 160 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng

0,60%

0,76%

0,85%

0,95%

1,07%

Trên 200 tỷ đồng đến 400 tỷ đồng

0,51%

0,66%

0,76%

0,85%

0,95%

Trên 400 tỷ đồng đến 600 tỷ đồng

0,44%

0,60%

0,66%

0,76%

0,85%

Trên 600 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng

0,41%

0,57%

0,60%

0,69%

0,82%

b) Mức khấu trừ: Mức khấu trừ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng được tính bằng 1% giá trị hợp đồng tư vấn hoặc 100 triệu đồng, tùy theo số nào lớn hơn.

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, các cơ quan, tổ chức có liên quan thu thập các tài liệu có liên quan để lập hồ sơ bồi thường. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm các tài liệu sau:

1. Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

2. Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3. Văn bản yêu cầu bồi thường của bên thứ ba đối với người được bảo hiểm.

4. Tài liệu chứng minh thiệt hại về người (Bản sao của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính) do bên mua bảo hiểm cung cấp. Tùy theo mức độ thiệt hại về người có thể bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau:

a) Giấy chứng nhận thương tích.

b) Giấy ra viện.

c) Giấy chứng nhận phẫu thuật.

d) Hồ sơ bệnh án.

đ) Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y.

e) Hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ về chi phí y tế.

5. Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản, bao gồm:

a) Hồ sơ sự cố công trình xây dựng (bản sao công chứng hoặc bản sao của bên lập hồ sơ) theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

b) Hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong trường hợp sửa chữa, thay mới tài sản.

c) Các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí phát sinh mà bên mua bảo hiểm đã chi ra để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất hoặc để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

6. Biên bản giám định nguyên nhân và mức độ tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm lập được thống nhất giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.

7. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Điều 18. Trách nhiệm mua bảo hiểm thiết kế, giám sát, xây dựng

Nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng khi thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng.

Mức khấu trừ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát

Phụ thuộc vào mức bồi thường quy định và áp dụng trong suốt thời hạn bảo hiểm, MIC sẽ chỉ có trách nhiệm đối với các phần trách nhiệm vượt quá mức khấu trừ nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm, bao gồm trách nhiệm đối với chi phí của người khiếu nại là bên thứ ba, các chi phí bào chữa được chấp thuận của người được bảo hiểm.

Mức khấu trừ được áp dụng đối với mỗi và mọi vụ khiếu nại của Bên thứ ba cho dù việc trả tiền bồi thường có được thực hiện hoặc không và không áp dụng việc cộng gộp các mức khấu trừ.

Người được bảo hiểm sẽ thanh toán, trong vòng 10 ngày, các phần chi phí khiếu nại và thanh toán bồi thường thuộc mức khấu trừ khi được MIC yêu cầu bằng văn bản. Tuy nhiên, dù riêng lẽ hay gộp lại, tổng số tiền mà người được bảo hiểm thanh toán cho mỗi khiếu nại cũng không được vượt quá mức khấu trừ nêu trong giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

Vui lòng liên hệ : 0902642058 (Zalo) để được tư vấn chi tiết về loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

5/5 - (2 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

  1. Tôi cần tư vấn để mua bảo hiêm nghề nghiệp -công ty tư vấn thiết kế. 0903-311-110

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *