Bảo hiểm hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Bảo hiểm hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh là loại hình bảo hiểm các loại hàng hóa được bảo quản trong kho lạnh thuộc quyền sở hữu của bên mua bảo hiểm hoặc do bên mua bảo hiểm thuê mướn đặt tại các địa điểm ghi nhận trong hợp đồng.

bảo hiểm hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Xem Thêm :

Phạm vi bảo hiểm hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Những tổn hại của hàng hóa được bảo quản trong kho lạnh bị gây ra do hư hỏng hệ thống máy móc làm lạnh

Quy tắc bảo hiểm hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Quy tắc bảo hiểm Hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh ban hành kèm theo Quyết định số 128/2016/QĐ-MIC của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội ngày 01/01/2016 (Quy tắc bảo hiểm số 128/2016/QĐ-MIC);

Số tiền bảo hiểm hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Loại hình bảo hiểm này đòi hỏi số tiền bảo hiểm bằng giá bán ra ước tính đối với hang hóa lưu kho trong thời hạn bảo hiểm, giá bán ra tối đa nêu trên được ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm do Người được bảo hiểm khai báo từ đầu thời hạn bảo hiểm.

Số tiềm bảo hiểm sẽ bị giảm đi sau khi thanh toán bồi thường trong thời hạn bảo hiểm còn lại, trừ khi số tiền bảo hiểm đã được tái lập bằng cách đóng một khoản phí bảo hiểm bổ sung với thời hạn bảo hiểm còn lại.

Phí bảo hiểm hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Phí bảo hiểm lần đầu sẽ được trả vào đầu thời hạn bảo hiểm, và mọi khoản phí bảo hiểm tái tục sẽ được trả vào đầu mỗi lần tái tục hợp đồng bảo hiểm.

Cơ sở giải quyết bồi thường

Tất cả các khiếu nại sẽ được giải quyết trên cơ sở giá trị khai báo trong báo cáo hàng tháng ngay trước khi xảy ra sự cố tổn thất hoặc giá bán được, áp dụng vào giá trị nào nhỏ hơn.

Khi tính toán số tiền bảo hiểm, MIC sẽ tính đến mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến số tiền bồi thường, như chi phí thanh lý hàng hóa cũng như khoản tiền tiết kiệm do không phải lưu kho.

Các điều kiện đặc biệt

Hợp đồng bảo hiểm này chỉ áp dụng nếu:

  • Các máy lạnh ghi trong danh mục đính kèm với bản câu hỏi và giấy yêu cầu bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này đang được bảo hiểm bởi Hợp đồng bảo hiểm máy móc vẫn còn hiệu lực.
  • Các máy lạnh nêu trong danh mục nói trên được cán bộ chuyên môn giám sát đều đặn thường kỳ hoặc được nối với hệ thống báo động tự động trong một khu vực được giám sát liên tục.
  • Hàng hóa không được lưu trong kho có điều khiểu áp suất không khí.
  • Tại thời điểm xảy ra sự cố, hàng hóa đang được lưu trong buồng lạnh.
  • Người được bảo hiểm phải lưu lại sổ cập nhật thống kê hàng hóa ( từng ngày) trong đó có ghi các chủng loại, số lượng và giá trị của hàng hóa lưu trữ trong kho theo từng đợt cập nhật.
  • Trong toàn bộ thời hạn lưu kho, Người được bảo hiểm ghi lại toàn bộ số liệu trong sổ nhật ký ghi chép các điều kiện của hàng hóa được bảo hiểm và phải ghi nhận nhiệt độ của kho ít nhất 03 (ba) lần trong ngày và kiểm tra độ chính xác của các nhiệt độ đo được bằng cách đối chiếu với một nhiệt kế chuẩn khác độc lập với nhiệt kế hiện tại ít nhất 14 (mười bốn) ngày 1 lần.
5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *