bảo hiểm đổ vỡ máy móc

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc là loại hình bảo hiểm cho các máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh thuộc quyền sở hữu của Bên mua bảo hiểm hoặc do Bên mua bảo hiểm thuê mướn đặt tại các địa điểm trong hợp đồng Phạm vi bảo hiểm… Xem chi tiết »

bảo hiểm hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Bảo hiểm hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Bảo hiểm hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh là loại hình bảo hiểm các loại hàng hóa được bảo quản trong kho lạnh thuộc quyền sở hữu của bên mua bảo hiểm hoặc do bên mua bảo hiểm thuê mướn đặt tại các địa điểm ghi nhận trong hợp đồng. Xem Thêm : Bảo… Xem chi tiết »

bao hiem ben thu 3

Bảo hiểm bên thứ 3

Bảo hiểm bên thứ 3 trong xây dựng MIC là loại hình bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người mua bảo hiểm đối với bên thứ 3 phát sinh do lỗi sơ ý gây thiệt hại về người, tài sản. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho bên thứ 3 là loại hình bảo… Xem chi tiết »

mau hop dong bao hiem cong trinh xay dung

Mẫu hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng

Mẫu hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng MIC ra đời nhằm bảo hiểm cho các rủi ro trong lĩnh vực xây dựng. Vào ngày 06/09/2023, Chính Phủ ban hành Nghị Định 67/2023/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Với những nội dung nhằm hướng dẫn về… Xem chi tiết »

quy dinh mua bao hiem may moc

Bảo hiểm máy móc thiết bị thi công

Bảo hiểm máy móc thiết bị thi công là loại hình bảo hiểm cho các máy cẩu, máy đào ….. hoạt động trong công trình xây dựng. Bảo hiểm máy móc thiết bị có bắt buộc không ? Hiện nay chưa có quy định bắt buộc phải mua bảo hiểm máy móc thiết bị trong… Xem chi tiết »

Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

Bảo hiểm công trình xây dựng là loại hình bảo hiểm cho những rủi ro trong quá trình xây dựng. Trong quá trình thi công xây dựng, những tổn thất xảy ra đối với công trình và đối với bên thứ ba, khi thuộc phạm vi đơn bảo hiểm sẽ được bồi thường. Nghị định… Xem chi tiết »