Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Trong thực tế, nhiều trường hợp khách hàng khiếu nại về những thiệt hại phát sinh từ việc tư vấn pháp luật không đúng của luật sư….Vì vậy, việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư vừa mang lại sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tư vấn, vừa đảm bảo việc bồi thường khi luật sư tư vấn sai gây ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng.

Cơ sở bồi thường thiệt hại đối với đơn bảo hiểm luật sư là khiếu nại được lập nhằm chống lại người được bảo hiểm.

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Xem thêm :

Quy định mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư.

Tại khoản 6, Điều 40, Luật Luật sư 2006, Quy định rõ các tổ tức hành nghề luật sư có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư của tổ chức mình.

“ Điều 40 : Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư.

  1. Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm “.

Đối với luật sư hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng dịch vụ pháp lý, được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 52 luật sư:

“ Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm”.

Mức xử phạt khi không mua bảo hiểm luật sư.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP để xử phạt các tổ chức, cá nhân nêu trên với mức tiền phạt như sau:

Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi bao gồm:

+ Hành nghề luật sư với tư cách cá nhân mà không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong trường hợp hợp đồng lao động có thỏa thuận;

+ Tổ chức hành nghề luật sư mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho luật sư thuộc tổ chức của mình.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đối với các tổ chức hành nghề luật sư không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2020. Do đó, các tổ chức, cá nhân hành nghề luật sư cần lưu ý tham gia đầy đủ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật) để phòng tránh rủi ro, hạn chế tổn thất, giảm thiểu các thiệt hại không đáng có xảy ra.

Mức phí bảo hiểm nghề nghiệp luật sư.

Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư = Tỷ lệ phí x Tổng hạn mức trách nhiệm.

Ví dụ : Với hạn mức bảo hiểm 500.000.000 đồng/ Năm, Phí bảo hiểm nghề nghiệp cho 1 đơn vị hành nghề luật sư là 2.200.000 đồng (bao gồm VAT).

Phạm vi bảo hiểm nghề nghiệp luật sư.

Trên cơ sở người được bảo hiểm đã gửi giấy yêu cầu bảo hiểm cho Tổng công ty Cổ Phần bảo hiểm Quân Đội ( Sau đây gọi tắt là MIC), đã trả phí hoặc đồng ý trả phí bảo hiểm theo thỏa thuận để được bảo hiểm:

MIC bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với các khiếu kiện được thực hiện một cách hợp pháp nhằm chống lại Người được bảo hiểm do việc Người được bảo hiểm vi phạm hoặc được cho là đã vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp theo phạm vi nghề nghiệp quy định trong Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm do hành vi bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc thiếu sót do bất cẩn được thực hiện sau ngày có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này.

MIC cũng bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí phát sinh để bào chữa hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba với điều kiện Người được bảo hiểm phải có sự đồng ý bằng văn bản của MIC và các khoản chi phí này không làm tăng hạn mức trách nhiệm bồi thường của Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Mua bảo hiểm nghề nghiệp luật sư.

Nếu Quý khách hàng đang có nhu cầu tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư tại Công ty bảo hiểm MIC Đông Sài Gòn.

Vui lòng download mẫu : Giấy yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư . Điền đầy đủ thông tin và gửi về zalo : 0902642058 (Tân)

Sau đó, chúng tôi sẽ gửi lại bản chào phí cho quý khách hàng qua Zalo hoặc email.

5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *