Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng là một loại hình bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người và tài sản của bên thứ ba do hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm.

bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng có bắt buộc không.

Hiện nay, Pháp luật chưa quy định về việc bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng.

Thông thường, Khi người được bảo hiểm hoạt động kinh doanh trong trung tâm thương mại hoặc các toàn nhà văn phòng. Người được bảo hiểm sẽ được yêu cầu tham gia bảo hiểm trách nhiệm công cộng và bảo hiểm cháy nổ

Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng.

Về tỷ lệ phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng sẽ dc quy định đối với mỗi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thông thường, tỷ lệ phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng là  0.1%.

Ví  dụ: Người được bảo hiểm đang kinh doanh tại Vincom, mức trách nhiệm công cộng Vincom bắt buộc người được bảo hiểm tham gia là 4 tỷ đồng.

Phí bảo hiểm = 0.1% * 4 tỷ = 4 trđ/năm ( Chưa bao gồm VAT).

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng tiếng anh là gì.

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng tiếng anh là Public liability Insurance.

Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm công cộng.

Tất cả các khoản tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

  1. Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau);
  2. Những tổn thất hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản.

Phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong phần mô tả rủi ro ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm.

Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng :

  1. Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại người được bảo hiểm.
  2. Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của MIC.

Đối với bất kỳ khiếu nại nào đòi người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các quy định trong Quy tắc bảo hiểm này.

Với điều kiện là trách nhiệm của MIC đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hoặc nhiều bên nguyên đơn về một hoặc nhiều sự cố phát sinh từ cùng 1 sự cố  hoặc có thể quy kết cho cùng một sự cố hoặc nguyên nhân đầu tiên sẽ không vượt quá giới hạn bồi thường quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm

Và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm đối với một sự cố, và đối với tất cả các thương tật về người và tổn thất hoặc thiệt hại về tài sản là hậu quả của tất cả các sự cố phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi thời hạn bảo hiểm.

Trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong, MIC sẽ bồi thường trách nhiệm mà người được bảo hiểm phải gánh chịu cho đại diện cho người được bảo hiểm theo các điều khoản và các hạn mức quy định trong Quy tắc bảo hiểm, với điều kiện là người đại diện phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ các điều khoản, các điểm loại trừ, các hạn mức trách nhiệm, và các điều kiện của Quy tắc bảo hiểm này như thể họ chính là người được bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng.

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm cộng là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm công cộng sẽ ghi rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, theo đó bên mua bảo hiểm sẽ phải đóng phí bảo hiểm, trung thực khi kê khai các thông tin cung cấp cho người được bảo hiểm.

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, sẽ trả tiền bồi thường cho người được bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm.

Vui lòng liên hệ : 0902642058 (Zalo) để được tư vấn chi tiết về bảo hiểm trách nhiệm công cộng.

5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *