Mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Bảo hiểm suất ăn công nghiệp là một loại hình bảo hiểm cho các suất ăn mà các đơn vị cung cấp suất ăn cung cấp cho các nhà máy, xí nghiệp, văn phòng.

TP HCM từ năm 2015-2019, TP có 22 vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học với 196 người mắc. Nguyên nhân là do quá trình chế biến, vận chuyển suất ăn khiến cho vi sinh vật xâm nhập gây ngộ độc.

Tại tỉnh Đồng Nai, giai đoạn từ năm 2016-2019 xảy ra 13 vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và tại các cơ sở nấu suất ăn công nghiệp làm 701 người bị ngộ độc.

Việc mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp là một cách để chủ doanh nghiệp có thể được bù đắp về mặt tài chính những rủi ro không may xảy ra.

bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Phạm vi bảo hiểm suất ăn công nghiệp.

1. Tất cả các khoản tiền mà người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với:

 • Những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau).
 • Những tổn thất hoặc thiệt hại bất ngờ về tài sản.

gây nên bởi hàng hóa do người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hoặc phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do người bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

2. Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng :

 •  Bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại người được bảo hiểm.
 • Đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của MIC.

đối với bất kỳ khiếu nại nào đòi người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các quy định trong Quy tắc bảo hiểm này;

Với điều kiện là trách nhiệm của MIC đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hoặc nhiều bên nguyên đơn về một hoặc nhiều sự cố phát sinh từ cùng một sự cố hoặc có thể quy kết cho cùng 1 sự cố hoặc nguyên nhân đầu tiên sẽ không vượt quá giới hạn bồi thường quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm

Và /hoặc Hợp đồng bảo hiểm đối với một sự cố, và đối với tất cả các thương tật về người và tổn thật hoặc thiệt hại về tài sản là hậu quả của tất cả các sự cố phát sinh trong suất thời hạn được bảo hiểm sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi thời hạn bảo hiểm.

Trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong, MIC sẽ bồi thường trách nhiệm mà người được bảo hiểm phải gánh chịu cho đại diện của người được bảo hiểm theo các điều khoản và các hạn mức quy định trong Quy tắc bảo hiểm, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ các điều khoản, các điểm loại trừ, các hạn mức trách nhiệm, và các điều iện của Quy tắc bảo hiểm này như thể họ là người được bảo hiểm.

Phí bảo hiểm suất ăn công nghiệp.

Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí x Mức trách nhiệm.

Mức trách nhiệm bảo hiểm suất ăn :

 • Tổng mức trách nhiệm là ……VNĐ/vụ và cho cả thời hạn bảo hiểm, trong đó:
 • Đối với thiệt hại về tài sản: không vượt quá [………] VNĐ/mỗi và mọi vụ tổn thất;
 • Đối với thiệt hại về người: không vượt quá [………] VNĐ/mỗi và mọi vụ tổn thất và không quá [………] VNĐ/người/vụ tổn thất;

Thủ tục mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp.

Bước 1 : Điền đầy đủ thông vào giấy yêu cầu bảo hiểm suất ăn công nghiệp.

Bước 2 : Gửi qua zalo : 0902642058.

Bước 3 : Kiểm tra lại bản chào phí MIC gửi lại bạn.

Bước 4 : Kí kết hợp đồng bảo hiểm và thanh toán phí.

Các điểm loại trừ bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Quy tắc bảo hiểm này không bảo hiểm :

 1. Trách nhiệm đối với thương tật, ốm đau về người hoặc tổn thất hoặc thiệt hại về tài sản là hậu quả của một hành động hoặc sai sót có tính chất cố ý của người được bảo hiểm và có thể quy kết một cách hợp lý cho tính chất hoặc tình huống của hành động hoặc sai sót như vậy.
 2. Trách nhiệm mà người được bảo hiểm chấp nhận theo một thỏa thuận riêng, trừ khi người được bảo hiểm đương nhiên phải chịu trách nhiệm đó theo quy định của pháp luật dù cho có thỏa thuận đó hoặc không.
 3. Trách nhiệm đối với thương tật, ốm đau của bất kỳ người nào theo một hợp đồng dịch vụ hoặc học nghề ký với người được bảo hiểm, nếu đó là trách nhiệm đối với thương tật hoặc ốm đau phát sinh trong quá trình người đó làm thuê cho người được bảo hiểm hoặc trách nhiệm đối với các khoản mà người được bảo hiểm buộc phải trả theo các quy định của pháp luật liên quan đến bệnh nghề nghiệp.
 4. Trách nhiệm đối với tổn thật hoặc thiệt hại về tài sản:
  1. Thuộc sở hữu của người được bảo hiểm.
  2. Thuộc quyền kiểm soát, quản lý của người được bảo hiểm hoặc của người làm công hoặc người đại lý cho người được bảo hiểm.
 5.     Trách nhiệm đối với thương tật, ốm đau, tổn thất hoặc thiệt hại:
  1. Gây nên bởi bất kỳ một vật nào mà người được bảo hiểm mua theo do trách nhiệm pháp lý của người bán hàng được xác định hoặc giới hạn theo quy định hoặc luật hiện hành.
  2. Gây nên bởi bất kỳ hàng hóa nào ( hoặc bao bì chứa hàng):
   1. Thuộc quyền quản lý hoặc quyền kiểm soát của người được bảo hiểm.
   2. Do người được bảo hiểm cung cấp có liên quan đến hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm tại bất kỳ nơi nào khác ngoài giới hạn phạm vi địa lý quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm va/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
 6. Trách nhiệm mà người được bảo hiểm phải gánh chịu về thương tật, ốm đau, tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ thiết kế, bản vẽ, công thức hoặc thông số kỹ thuật của hàng hóa hoặc phát sinh từ sự chỉ dẫn, tư vấn hoặc các thông tin về các đặc tính, cách sử dụng, lưu kho hoặc cách áp dụng của hàng hóa.
 7. Trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại của những hàng hóa do người được bảo hiểm cung cấp, nếu tổn thất hoặc thiệt hại đó có thể quy cho sự khiếm khuyết, tính chất đọc hại hoặc tính chất không thích hợp của hàng hóa đó.
 8. Bất kỳ vụ kiện đòi bồi thường nào được xét xử tại tòa án của một nước, ngoài lãnh thổ nơi đóng trụ sở chính của người được bảo hiểm như đã nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
 9. Mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc quy kết cho hoặc phát sinh từ:
  1. Bức xạ ion hoặc nhiễm phóng xạ từ nguyên liệu hạt nhân hoặc chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân (Bao gồm cả quá trình tự đốt chát hoặc quá trình phân hạch hạt nhân).
  2. Các thuộc tính phóng xạ, độc hại, nổ hoặc các thuộc tính nguy hiểm khác của thiết nổ hạt nhân, nguyên liệu vũ khí hạt nhân hoặc các chất có thành phần cấu tạo hạt nhân).
  3. Nhiễm bệnh do chất amiăng hoặc các bệnh tật có liên quan khác (bao gồm cả ung thư) phát sinh từ quy trình sản xuất hoặc mua bán, phân phối, lưu kho hoặc sử dụng các chất amiăng, sản phẩm amiăng và/hoặc các sản phẩm có thành phần amiăng.
 10. Trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên bởi, phát sinh từ hoặc xảy ra thông qua hoặc do hậu quả của :
  1. Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự hoặc các hoạt động chiến tranh (dù có tuyên chiến hoặc không tuyên chiến).
  2. Nội chiến, khởi nghĩa, bạo động của quần chúng có qui mô hoặc có thể phát triển thành khởi nghĩa quần chúng, binh biến, đảo chính cách mạng, âm mưu, tiếm quyền.
  3. Thiết quân luật hoặc ban bố tình trạng khẩn cấp hoặc bất kỳ một sự kiện hoặc nguyên nhân nào dẫn đến việc công bố hoặc duy trì tình trạng thiết quân luật hoặc tình trạng khẩn cấp.
  4. Hành động của bất kỳ người nào thay mặt hoặc có liên quan đến một tổ chức có những hành động nhằm trực tiếp lật đổ bằng vũ lực chính phủ hợp diến hoặc chính phủ thực tại hoặc tác động đến chính phủ đó bằng khủng bố, vũ lực, cướp phá hoặc cướp bóc có liên quan đến những sự kiện nói trên.
5/5 - (4 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *