Điều khoản Hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Điều khoản Hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh này mở rộng để bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại đối với hàng hóa được bảo hiểm gây ra bởi bất cứ sự thay đổi về nhiệt độ được quy cho rủi ro hỏng hóc được bảo hiểm của hệ thống máy làm lạnh làm ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian không ít hơn 12 giờ liên tục.

Các bên ghi nhận và đồng ý rằng trách nhiệm của MIC theo điều khoản này sẽ không vượt quá giới hạn quy định nêu trên và tổng trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại và chi phí này sẽ không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.

Với điều kiện tuân thủ các điều kiện, điều khoản và các điểm loại trừ của Hợp đồng bảo hiểm này.

Xem Thêm : Điều khoản về vi phạm

Xem Thêm : Điều khoản thiết bị điện

Xem Thêm : Điều khoản về xe ô tô

Xem Thêm : Điều khoản thỏa thuận về giá trị thỏa thuận của đồ trang sức

Xem Thêm : Điều khoản về khai bảo hàng hóa 75%

Điều khoản Hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Điều khoản Hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Deterioration of goods in cold storage (Limit: maximum …/occurrence and in aggregate) 

The Endorsement under this Insurance is extended to cover loss of or damage to the goods hereby insured resulting from any variation in temperature attributable to insured breakdown of refrigerating machinery resulting in its stoppage for a period of not less than 12 consecutive hours.

It is noted and agreed that MIC’s limit of liability under this Endorsement shall not exceed the above mentioned limit and total liability for such destruction or damage and fees shall not exceed in the aggregate the Sum insured.

Subject otherwise to the Terms, Conditions and Exclusions of this Insurance

5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *