Điều khoản về Không mất hiệu lực bảo hiểm

Điều khoản về không mất hiệu lực bảo hiểm sẽ giúp cho người được bảo hiểm tránh được những sơ suất khi thay đổi tính chất công việc kinh doanh mà sơ ý không báo cho người bảo hiểm.

Đơn bảo hiểm này sẽ không bị vô hiệu:

(i)     do bất cứ điều gì đã được thực hiện hay bỏ qua không thực hiện đối với bất kỳ phần nào của tòa nhà/địa điểm được bảo hiểm nói trên không thuộc quyền chiếm hữu sử dụng bởi Người được bảo hiểm cho dù điều đó có làm gia tăng thêm rủi ro hay không;

(ii)       do bất cứ thay đổi nào về tính chất công việc kinh doanh hay sự gia tăng rủi ro tại tòa nhà/địa điểm được bảo hiểm;

Với điều kiện là Người được bảo hiểm phải thông báo cho MIC ngay sau khi phát hiện ra những thay đổi đó và thanh toán phí bảo hiểm bổ sung hợp lý theo yêu cầu của MIC.

dieu khoan ve khong mat hieu luc bao hiem

điều khoản mở rộng để không mất hiệu lực bảo hiểm

Xem Thêm : Điều khoản từ bổ thế quyền là gì

Xem Thêm : Điều khoản thiết bị điện

Xem Thêm : Điều khoản về xe ô tô

Xem Thêm : Điều khoản thỏa thuận về giá trị thỏa thuận của đồ trang sức

Xem Thêm : Điều khoản về khai bảo hàng hóa 75%

Non-Invalidation

This Insurance shall not be invalidated by:

(i)   reason of anything being done or omitted to be done in respect of any portion of the aforementioned premises/buildings not occupied by the Insured whether constituting an increase in risk or not;

(ii)        by any change in occupancy or increase in risk taking place in any of the premises/buildings;

Provided that the Insured, immediately they become aware thereof, shall inform MIC of such alterations and pay such reasonable additional premium as MIC may require.

5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *