Điều khoản từ bỏ thế quyền là gì

Điều khoản từ bỏ thế quyền là một điều khoản bổ sung trong đơn bảo hiểm , với nội dung điều khoản là công ty bảo hiểm sẽ không thực hiện quyền truy đòi bồi thường đối với tổn thất do bên thứ 3 gây nên.

Trường hợp tổn thất do lỗi của người thứ ba gây ra, Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp cho Bên bảo hiểm mọi tin tức, tài liệu, bằng chứng và phải thực hiện ủy quyền, chuyển quyền thu đòi bên thứ ba cho Bên bảo hiểm. Trường hợp Bên mua bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ này hoặc có lỗi làm cho Bên bảo hiểm không thực hiện được việc truy đòi thì Bên bảo hiểm được miễn trả toàn bộ hoặc một phần số tiền bồi thường.

Xem Thêm : Điều khoản về vi phạm

Xem Thêm : Điều khoản về giá trị thỏa thuận đối với đồ trang sức

Xem Thêm : Điều khoản về khai báo hàng hóa 75%

Xem Thêm : Điều khoản về không mất hiệu lực bảo hiểm

Xem Thêm : Điều khoản về hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

điều khoản bổ sung từ bỏ thế quyền

Điều khoản về từ bỏ thế quyền (chỉ đối với công ty cùng chủ sở hữu)

Trong trường hợp có khiếu nại phát sinh theo Đơn bảo hiểm này, các bên thỏa thuận và đồng ý rằng MIC sẽ không thực hiện quyền truy đòi bồi thường của mình đối với:

(i)     bất kỳ Người được bảo hiểm nào (bao gồm giám đốc, cán bộ nhân viên) khi có nhiều hơn một bên được nêu trong mục “Người được bảo hiểm”;

(ii)       bất kỳ công ty hay tổ chức nào (bao gồm giám đốc, cán bộ, nhân viên) là một bộ phận hoặc chi nhánh hoặc có liên kết với Người được bảo hiểm mà đã từng được liệt kê trong Báo cáo hàng năm/Bảng cân đối kế toán mới nhất của Người được bảo hiểm;

(iii)      bất kỳ bên đồng sở hữu nào đối với tài sản được bảo hiểm

Với điều kiện là hành vi gây nên tổn thất của các bên nêu trên không phải là hành vi cố ý hoặc nghiêm trọng.

5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *