Điều khoản về vi phạm

Điều khoản về Vi phạm các điều kiện

Các điều kiện trong Hợp đồng bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm và các sửa đổi bổ sung liên quan sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với mỗi rủi ro được bảo hiểm và không áp dụng chung cho mọi rủi ro. Do vậy việc vi phạm bất cứ điều kiện nào sẽ chỉ mất hiệu lực đối với phần liên quan mà không ảnh hưởng đến các phần khác của Điều khoản bảo hiểm này liên quan đến những rủi ro khác.

dkbs vi pham cac dieu kien

Điều khoảm bổ sung vi phạm các điều kiện

Breach of conditions

The conditions of this Insurance shall apply individually to each of the risks insured and not collectively to them. Thus a breach of any condition shall void the respective section only and not affect the other sections of this Insurance in respect of the other risks.

Xem Thêm : Điều khoản từ bổ thế quyền là gì

Xem Thêm : Điều khoản thiết bị điện

Xem Thêm : Điều khoản về xe ô tô

Xem Thêm : Điều khoản về hư hỏng hàng khóa trong kho lạnh

Xem Thêm : Điều khoản về khai bảo hàng hóa 75%

Điều khoản về Vi phạm các cam kết

Bất kỳ sự vi phạm cam kết nào trong Đơn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm không biết và không đồng ý sẽ không làm phương hại tới hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm này, với điều kiện Người được bảo hiểm phải ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho MIC khi nhận biết được sự vi phạm đó.

dkbs vi pham cac cam ket

Điều khoản mở rộng vi phạm các cam kết

Breach of warranty

Any breach of the within warranties without knowledge and consent of the Insured shall not prejudice this Insurance provided notice, in writing, be given to MIC immediately upon such breach coming to their knowledge.

5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *