Điều khoản về Giá trị thỏa thuận đối với đồ trang sức/tranh quý

Điều khoản về giá trị thỏa thuận đối với đồ trang sức sẽ mở rộng để bồi thường cho đồ trang sức với một giá trị được quy định trong điều khoản hợp đồng.

Các bên thỏa thuận và đồng ý rằng trong trường hợp tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra đối với trang sức/tranh quý cơ sở giải quyết bồi thường sẽ là giá trị của trang sức/tranh quý như được nêu trong hóa đơn gốc hoặc giấy chứng nhận giá trị nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm của trang sức/tranh quý được bảo hiểm theo Điều khoản bảo hiểm này.

Giới hạn: …/mỗi và mọi vụ tổn thất. Và với điều kiện là trách nhiệm của MIC đối với các chi phí này không vượt quá giới hạn nêu trên và tổng trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại và chi phí này sẽ không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.

Xem Thêm : Điều khoản về vi phạm

Xem Thêm : Điều khoản thiết bị điện

Xem Thêm : Điều khoản về xe ô tô

Xem Thêm : Điều khoản về không mất hiệu lực bảo hiểm

Xem Thêm : Điều khoản về hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Điều khoản về giá trị thỏa thuận đối với đồ trang sức

Điều khoản về giá trị thỏa thuận đối với đồ trang sức

Agreed Value for jewellery/painting

It is hereby declared and agreed that in the event of loss of or damage to  jewellery/painting the basis of settlement shall be the value of the jewellery/paintings, as shown in the original receipt(s) or valuation certificate(s) but not exceeding the sum insured of the jewellery / paintings insured in this Insurance.

Limit: …/occurrence and in aggregate. And total liability for such destruction or damage and fees shall not exceed in the aggregate the Sum insured.

5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *