dieu khoan ve khong mat hieu luc bao hiem

Điều khoản về Không mất hiệu lực bảo hiểm

Điều khoản về không mất hiệu lực bảo hiểm sẽ giúp cho người được bảo hiểm tránh được những sơ suất khi thay đổi tính chất công việc kinh doanh mà sơ ý không báo cho người bảo hiểm. Đơn bảo hiểm này sẽ không bị vô hiệu: (i)     do bất cứ điều gì đã… Xem chi tiết »

dkbs vi pham cac dieu kien

Điều khoản về vi phạm

Điều khoản về Vi phạm các điều kiện Các điều kiện trong Hợp đồng bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm và các sửa đổi bổ sung liên quan sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với mỗi rủi ro được bảo hiểm và không áp dụng chung cho mọi rủi ro. Do vậy việc vi… Xem chi tiết »

điều khoản bổ sung hư hỏng hàng trong hóa kho lạnh

Điều khoản Hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh

Điều khoản Hư hỏng hàng hóa trong kho lạnh này mở rộng để bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại đối với hàng hóa được bảo hiểm gây ra bởi bất cứ sự thay đổi về nhiệt độ được quy cho rủi ro hỏng hóc được bảo hiểm của hệ thống máy làm lạnh… Xem chi tiết »

ĐKBS về giá trị thỏa thuận đồ trang sức, tranh ảnh

Điều khoản về Giá trị thỏa thuận đối với đồ trang sức/tranh quý

Điều khoản về giá trị thỏa thuận đối với đồ trang sức sẽ mở rộng để bồi thường cho đồ trang sức với một giá trị được quy định trong điều khoản hợp đồng. Các bên thỏa thuận và đồng ý rằng trong trường hợp tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra đối với trang… Xem chi tiết »

điều khoản về xe ô tô

Điều khoản về xe ô tô

Điều khoản về xe ô tô này cho phép xe ô tô được để trong địa điểm được bảo hiểm và Người được bảo hiểm cam kết vào bất cứ thời gian nào cũng không để chất lỏng dễ cháy để làm nhiên liệu cho xe ô tô vào bất kỳ lúc nào tại phần… Xem chi tiết »

dkbs khai báo hàng hóa

Điều khoản về khai báo hàng hóa 75%

Điều khoản về khai báo hàng hóa 75% là điều khoản giúp cho người được bảo hiểm giảm số phí bảo hiểm đóng khi ký kết hợp đồng với công ty bảo hiểm. 1. Trên cơ sở phí bảo hiểm là phí tạm tính, cho 75% số tiền bảo hiểm và sẽ được điều chỉnh… Xem chi tiết »

điều khoản bổ sung từ bỏ thế quyền

Điều khoản từ bỏ thế quyền là gì

Điều khoản từ bỏ thế quyền là một điều khoản bổ sung trong đơn bảo hiểm , với nội dung điều khoản là công ty bảo hiểm sẽ không thực hiện quyền truy đòi bồi thường đối với tổn thất do bên thứ 3 gây nên. Trường hợp tổn thất do lỗi của người thứ… Xem chi tiết »

điều khoản thiết bị điện

Điều khoản thiết bị điện

Điều khoản thiết bị điện sẽ được thêm vào trong hợp đồng bảo hiểm tài sản nhằm mở rộng phạm vi bảo hiểm cho khách hàng, khi tham gia bảo hiểm cháy nổ tại MIC. Sau đây, MIC xin gửi tới Quý khách hàng nội dung chi tiết điều khoản thiết bị điện : Điều… Xem chi tiết »