Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là gì ?

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là loại hình bảo hiểm rộng nhất trong các sản phẩm bảo hiểm trong nghiệp vụ tài sản.

Đây là loại hình bảo hiểm có phạm vi bảo hiểm là mọi rủi ro, là một biện pháp quản trị rủi ro, mang lại an tâm cho chủ tài sản.

bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là gì ?

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản là loại hình bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ không lường trước được đối với Tài sản được Bảo hiểm (bao gồm nhưng không giới hạn Toà nhà, trang thiết bị, các tài sản nội thất bên trong bao gồm cả phần đã lắp đặt và sửa đổi, máy móc, hàng hóa trong kho và tất cả các tài sản khác) thuộc quyền sở hữu hoặc trông nom của Người được bảo hiểm, gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ theo Quy tắc Bảo hiểm và những Sửa đổi Bổ sung đính kèm.

Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản MIC

Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản MIC được ban hành kèm theo quyết định số 114/2016/QĐ-MIC ngày 01 tháng 01 năm 2016 của Tổng giám đốc Tổng công cty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội.

MIC sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm trị giá của tài sản ngay tại thời điểm xảy ra tổn thất vật chất hoặc tài sản bị phá hủy hoặc giá trị của phần tổn thất vật chất đó (từ THIỆT HẠI từ đây về sau trong Quy tắc bảo hiểm này sẽ có nghĩa là tổn thất vật chất, bị phá hủy hoặc thiệt hại vật chất có tính chất bất ngờ). MIC cũng có thể chọn cách thay thế hoặc phục hồi toàn bộ hoặc một phần tài sản bị THIỆT HẠI ấy.

Với điều kiện trách nhiệm tổng cộng của MIC trong thời hạn bảo hiểm cũng sẽ không vượt quá :

  • Tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hãng mục được kê khai trong Giấy chứng bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
  • Mọi giới hạn trách nhiệm được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm hoặc bất cứ số tiền bảo hiểm nào được sửa đổi bởi các sửa đổi bổ sung đính kèm và được xác nhận bởi MIC hoặc đại diện của MIC.

Xem thêm : Quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản MIC

Tỷ lệ phí bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

Tỷ lệ phí bảo hiểm mọi rủi ro tài sản sẽ được đưa ra dựa trên rủi ro về ngành nghề kinh doanh của đối tượng được bảo hiểm.

Ví dụ: Tòa nhà văn phòng sẽ có tỷ lệ phí bảo hiểm thấp hơn là nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời.

Các đơn vị bảo hiểm cũng dựa trên biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc , được quy định tại Nghị định 67/NĐ-CP để tham khảo.

Xem Thêm : Mẫu hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *