Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu là dạng bảo hiểm đảm bảo bồi thường thiệt hại cho các loại hàng hóa tham gia vào xuất nhập khẩu khi có rủi ro xảy ra. Theo đó bên mua bảo hiểm sẽ được bồi thường tiền hoặc vật chất theo thỏa thuận gói sản phẩm với… Xem chi tiết »

tổn thất chung và tổn thất riêng

So sánh tổn thất chung và tổn thất riêng

Tổn thất chung và tổn thất riêng là 2 loại hình tổn thất hay gặp trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không, luôn luôn có những tổn thất không lường trước được. Vậy những tổn thất này được phân chia… Xem chi tiết »

Bảo hiểm hàng hóa

Mẫu đơn bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu ( insurance certificate) hoặc đơn bảo hiểm hàng hóa ( insurance policy) mô tả chi tiết những thông tin nhằm mô tả rõ mối quan hệ và trách nhiệm của người bảo hiểm đối với hàng hóa của người được bảo hiểm. Những nội dung… Xem chi tiết »

Phí bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Phí bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam đều là hàng hóa vận chuyển nội địa. Trong quá trình vận chuyển, luôn có những rủi ro không lường trước được. Vì vậy, việc mua bảo hiểm hàng hóa… Xem chi tiết »

Bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm hàng hóa là loại hình bảo hiểm cho hàng hóa vận chuyển mà trong đó Người được bảo hiểm (NĐBH) cam kết trả phí bảo hiểm và bảo hiểm MIC cam kết sẽ bồi thường cho NĐBH những thiệt hại (bao gồm cả các chi phí) xảy ra đối với hàng hóa được… Xem chi tiết »