Mẫu đơn bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu ( insurance certificate) hoặc đơn bảo hiểm hàng hóa ( insurance policy) mô tả chi tiết những thông tin nhằm mô tả rõ mối quan hệ và trách nhiệm của người bảo hiểm đối với hàng hóa của người được bảo hiểm. Những nội dung sẽ được ghi trong đơn bảo hiểm :

Xem Thêm : Bảo hiểm hàng hóa 
 1. Tên và địa chỉ người được bảo hiểm.
 2. Tên và người thụ hưởng bảo hiểm.
 3. Tên phương tiện vận chuyển hoặc số chuyến bay.
 4. Ngày khởi hành.
 5. Số vận đơn.
 6. Đối tượng bảo hiểm ( chi tiết về lô hàng được bảo hiểm).
 7. Số hợp đồng mua bán
 8. Số tiền bảo hiểm.
 9. Tỷ lệ phí bảo hiểm.
 10. Phí bảo hiểm, thuế, số tiền thanh toán.
 11. Các điều kiện và điều khoản bảo hiểm.
 12. Nơi và cơ quan giám định tổn thất.
 13. Nơi và cơ quan giải quyết bồi thường.

Mẫu đơn bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu tiếng anh.

Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu tiếng anh

 • Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu tiếng việt.

Mẫu đơn bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu tiếng việt

5/5 - (1 vote)
0 replies
Leave a Reply
Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.