Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không

Bảo hiểm hàng hóa hóa vận chuyển bằng đường hàng không là bảo hiểm mọi rủi ro về tổn thất hoặc tổn hại xảy ra cho đối tượng bảo hiểm trừ các điểm loại trừ theo quy định trong quy tắc và đơn bảo hiểm.

Lưu ý : Loại trừ hàng hóa gửi bằng đường bưu điện.

bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không

Các điểm loại trừ cho bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không

Bảo hiểm này không bảo hiểm cho :

 • Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của người được bảo hiểm;
 • Rò rỉ thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường, hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm;
 • Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí gây ra do đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm chưa đầy đủ hay không thích hợp.

( Theo chủ ý của điểm này ” đóng gói” phải được coi như bao gồm cả xếp hàng vào container hay thùng hàng nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực hoặc do người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ thực hiện);

 • Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí gây ra bởi khuyết tật hay tính chất sẵn có của đối tượng bảo hiểm;
 • Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí phát sinh từ tình trạng không thích hợp của máy bay, phương tiện vận chuyển, container hay thùng hàng cho việc chuyên chở an toàn đối tượng bảo hiểm, nếu người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ biết được riêng về tình trạng không thích hợp đó vào điểm đối tượng bảo hiểm được xếp vào phương tiện như vậy;
 • Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm;
 • Tổn thất hoặc tổn hại hoặc chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của người chủ, người quản lý, người thuê hoặc người khai thác máy bay;
 • Tổn thất, tổn hại hoặc chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến trang nào có sử dụng năng lượng nguyên tử hạt nhân, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân hay nguyên tử hoặc phản ứng khác tương tự hay các chất phóng xạ tương tự khác;

Xem Thêm : Mẫu đơn bảo hiểm hàng hóa

Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những tổn thất, tổn hại hoặc chi phí gây ra bởi :

 • Chiến trang, nội chiến , cách mạng, nổi loạn khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến;
 • Chiếm, bắt giữ, kiềm chế hay cầm giữ ( trừ khi do không tặc) và hậu quả của những việc đó hoặc bất kỳ mưu toan nào vì thế mà có;
 • Mìn, thủy lôi, bom trôi dạt hoặc những vũ khí chiến tranh trôi dạt khác.

Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những tổn thất, tổn hại hoặc chi phí  :

 • Gây ra bởi những người đình công, công nhân bị cấm xưởng, hoặc những người gây ra gây rối loạn lao động, phá rối trật tự hoặc bạo động;
 • Là hậu quả của các cuộc đình công, cấm xưởng, rối loại lao động, phá rối trật tự;
 • Gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ ai hành động vì động cơ chính trị.

Thời hạn bảo hiểm

Bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực kể từ khi đối tượng bảo hiểm rời kho hoặc nơi chứa hàng tại địa điểm có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm và/hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển , tiếp tục có hiệu lực trong quá trình vận chuyển thông thường và kết thức tại một trong các thời điểm sau, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước :

 • Khi giao hàng vào kho của người nhận hàng hay kho hoặc nơi chứa hàng cuối cùng khác tại nơi nhận có ghi trong hợp đồng bảo hiểm và/hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Khi giao hàng vào bất kỳ một kho hay nơi chứa hàng nào khác, dù trước khi tới hay tại nơi nhận có tên ghi trong Hợp đồng bảo hiểm và/hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm mà người được bảo hiểm chọn dùng vào mục đích sau đây :
  • Để chứa hàng không còn nằm trong quá trình vận chuyển thông thường, hoặc
  • để chia hay phân phối hàng hoặc khi hết hạn ba mười ngày sau khi hoàn thành việc dở đối tượng được bảo hiểm khỏi máy bay tại nơi dở hàng cuối cùng.

Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm này không bảo hiểm quyền lợi của người chuyên chở hay người nhận ký gửi hàng hóa nào khác.

Hạn chế tổn thất

Trách nhiệm của người được bảo hiểm , người làm công và đại lý của họ đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này là :

 • Phải thực hiện mọi biện pháp có thể coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và
 • Phải đảm bảo mọi quyền khiếu nại người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hóa hay những người thứ ba khác được duy trì và thực hiện thỏa đáng.

Và MIC, ngoài trách nhiệm đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này, còn phải hoàn trả người được bảo hiểm mọi khoản chi phí đã chi ra một cách hợp lý và thỏa đáng trong khi thực hiện những nhiệm vụ này.

 • Mọi biện pháp do người được bảo hiểm hoặc do MIC thực hiện với mục đích cứu vớt, bảo quản hoặc phục hồi đối tượng bảo hiểm đều không được coi là dấu hiệu từ chối hoặc chấp nhận việc từ bỏ hoặc làm phương hại đến các quyền lợi của mỗi bên.

Xem Thêm : So sánh tổn thất chung và tổn thất riêng

Khiếu nại và giải quyết trang chấp

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thời hiệu khởi kiện :

 • Thời hạn yêu cầu bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là môt (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
 • Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là ba (03) năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm nếu không giải quyết được bằng thương lượng giữa các bên liên quan sẽ được đưa ra Tòa án tại Việt Nam để giải quyết theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ghi Chú : Người được bảo hiểm khi nhận biết về một sự kiện ” được bảo hiểm ” theo bảo hiểm này phải thông báo ngay cho MIC và quyền lợi đối với bảo hiểm đó sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện nghĩa vụ này.

Xem thêm : Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không MIC 

Thông Tin Liên Hệ :

CÔNG TY BẢO HIỂM MIC ĐÔNG SÀI GÒN

Địa chỉ: 46 đường số 12 – khu nhà ở Hiệp Bình Chánh, khu phố 5 – Phường Hiệp Bình Chánh – TP Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0102385623-029

Phone : 0902642058

Fanpage : https://www.facebook.com/mic.dsg

5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *