Bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên

Bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên là loại hình bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn bất ngờ, ngoài ý muốn tác động từ bên ngoài lên thân thể người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp và duy nhất dẫn đến chết hay thương tật cho người được bảo hiểm.

bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên

Phạm vi bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên

Phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra đối với người được bảo hiểm trong lãnh thể Việt Nam.

Trường hợp người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, MIC trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, MIC trả tiền bảo hiểm them “Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật” của MIC.

Trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng một (01) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó, MIC sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm với số tiền bảo hiểm đã trả cho tai nạn trước đó.

Hoặc trong vòng một (01) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, mức độ thương tật trầm trọng hơn, MIC trả thêm phần chênh lệch giữa số tiền tương ứng theo tỷ lệ thương tật mới so với số tiền đã trả cho tai nạn trước đó.

Xem Thêm :

Phí bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên

Người tham gia bảo hiểm có quyền lựa chọn số tiền bảo hiểm trong phạm vi từ một triệu (1.000.000) đồng đến một trăm triệu (100.000.000) đồng.

Tỷ lệ phí bảo hiểm : 0.15%/số tiền bảo hiểm/người/năm.

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên

Thời hạn bảo hiểm thông thường là một (01) năm ( trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

Trường hợp người được bảo hiểm chuyển trường hoặc chuyển chỗ ở, bảo hiểm vẫn có hiệu lực bảo hiểm.

Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu kể từ ngày ghi trên hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm với điều kiện người được bảo hiểm đã đóng đầy đủ phí bảo hiểm theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm ( trừ khi có thỏa thuận khác).

Loại trừ bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên

MIC không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm trong những trường hợp sau :

 • Hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc của người thụ hưởng trừ trường hợp người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.
 • Người được bảo hiểm là học sinh phổ thông cơ sở trở lên vi phạm nghiêm trọng pháp luật, các nội quy, quy định của nhà trường, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, vi phạm nghiêm trọng luật lệ an toàn giao thông.
 • Người được bảo hiểm sử dụng hoặc bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác. Các chất kích thích được hiểu theo quy tắc là các chất mà người được bảo hiểm sử dụng để gây nghiện, gây tê liệt thần kinh không kiểm soát được hành động của bản thân mà pháp luật nghiêm cấm.
 • Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau, trừ khi với mục đích tự vệ.
 • Cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật, những tai biến trong quá trình điều trị bệnh.
 • Ngộ độc thức ăn, đồ uống.
 • Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế.
 • Người được bảo hiểm là học sinh phổ thông cơ sở trở lên tham gia những trò chơi có tính chất nguy hiểm như: Leo trèo cây, cột điện, mái nhà hoặc những vật có độ cao tương tự, nghịch pháo, trái nổ…hoặc có hành động nguy hiểm gây ra tai nạn.
 • Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ, chiến tranh, đình công, nội chiến, khủng bố.
 • Các hoạt động hàng không (trừ khi với tư cách là khách hàng có vé), các cuộc diễn tập, huyến luyện quân sự, tham gia chiến đấu của các lực lượng vũ trang.
 • Hít phải hơi ga độc hại.
5/5 - (1 bình chọn)

NHỮNG BÀI VIẾT BẠN NÊN CHÚ Ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *