bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên

Bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên

Bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên là loại hình bảo hiểm cho các rủi ro tai nạn bất ngờ, ngoài ý muốn tác động từ bên ngoài lên thân thể người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp và duy nhất dẫn đến chết hay thương tật cho người được bảo… Xem chi tiết »

bảo hiểm bồi thường người lao động

Bảo hiểm bồi thường người lao động

Bảo hiểm bồi thường người lao động là loại hình bảo hiểm dành cho những người lao động thi công trên công trường, khi không may xảy ra tai nạn. Thông tư 50/2022/TT-BTC được ban hành ngày 11/08/2022 có hiệu lực từ 01/10/2022 , Quy định nhà thầu thi công phải mua bảo hiểm cho… Xem chi tiết »

bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao

Bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao

Bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao là loại hình bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm, với số tiền bảo hiểm về người lên tới 50.000 USD. Hướng dẫn phân loại nghề nghiệp Loại 1 : Các nhiệm vụ có tính chất chuyên môn hay hành chính của cơ quan có tính… Xem chi tiết »

Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch MIC

Ngày nay đời sống của con người ngày càng cao, họ không những có đầy đủ nhu cầu về vật chất mà còn có nhu cầu được thỏa mãn về tinh thần như vui chơi, giải trí và du lịch. Với nhu cầu ngày càng tăng cao, bảo hiểm du lịch trong nước MIC ra… Xem chi tiết »

Mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân xây dựng

Mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân xây dựng

Mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân xây dựng là loại hình bảo hiểm cho các công nhân làm việc trong công trình xây dựng. Đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc phải có trước khi bắt đầu xây dựng công trình. Mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân Phí bảo hiểm… Xem chi tiết »