bảo hiểm bên thứ 3

Bảo hiểm bên thứ 3

Bảo hiểm bên thứ 3 trong xây dựng là loại hình bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người mua bảo hiểm đối với bên thứ 3 phát sinh do lỗi sơ ý gây thiệt hại về người, tài sản. Ngày 11/8/2022, Bộ Tài chính có ban hành Thông tư số 50/2022/TT-BTC V/v Hướng dẫn… Xem chi tiết »

Mẫu hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng

Mẫu hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng

Mẫu hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng MIC ra đời nhằm bảo hiểm cho các rủi ro trong lĩnh vực xây dựng. Vào ngày 26/12/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.… Xem chi tiết »

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu là loại hình bảo hiểm cho các máy cẩu, máy đào ….. hoạt động trong công trình xây dựng. Bảo hiểm máy móc thiết bị có bắt buộc không ? Hiện nay chưa có quy định bắt buộc phải mua bảo hiểm máy móc thiết bị trong… Xem chi tiết »

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát, xây dựng là loại hình bảo hiểm nhằm bảo vệ người được bảo hiểm trước các khiếu nại của bên thứ 3. Ngày 13 tháng 11 năm 2015, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định Số: 119/2015/NĐ-CP, hướng dẫn nguyên tắc đối với loại hình bảo… Xem chi tiết »

Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng

Bảo hiểm công trình xây dựng là loại hình bảo hiểm cho những rủi ro trong quá trình xây dựng. Trong quá trình thi công xây dựng, những tổn thất xảy ra đối với công trình và đối với bên thứ ba, khi thuộc phạm vi đơn bảo hiểm sẽ được bồi thường. Thông tư… Xem chi tiết »

Mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân xây dựng

Mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân xây dựng

Mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân xây dựng là loại hình bảo hiểm cho các công nhân làm việc trong công trình xây dựng. Đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc phải có trước khi bắt đầu xây dựng công trình. Mua bảo hiểm tai nạn cho công nhân Phí bảo hiểm… Xem chi tiết »