bảo hiểm trách nghiệm nghề nghiệp là gì

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là gì?

Trong kinh doanh, các doanh nghiệp sẽ rất khó tránh khỏi các vụ kiện liên quan đến thiệt hại tài sản. Thấu hiểu được điều đó, các doanh nghiệp bảo hiểm đã thiết kế loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp giúp giảm bớt gánh nặng chi phí khi có rủi ro xảy ra.… Xem chi tiết »

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm thang máy

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm thang máy

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm thang máy là loại hình bảo hiểm cho những rủi ro trong quá trình thang máy hoạt động, gây nên những thiệt hại về người và tài sản. Khoảng 18 giờ ngày 4-12, ông Nguyễn Anh C. (53 tuổi, cư dân tòa nhà) sử dụng thang máy tại tòa… Xem chi tiết »

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp y bác sỹ

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp y bác sỹ

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp y bác sỹ thuộc loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp phải tham gia theo Luật khám bệnh, chữa bệnh. Căn cứ theo thông tư 201/2015/TT-BTC ngày  30/12/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm… Xem chi tiết »

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát, xây dựng là loại hình bảo hiểm nhằm bảo vệ người được bảo hiểm trước các khiếu nại của bên thứ 3. Ngày 13 tháng 11 năm 2015, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định Số: 119/2015/NĐ-CP, hướng dẫn nguyên tắc đối với loại hình bảo… Xem chi tiết »

bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng là một loại hình bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho người và tài sản của bên thứ ba do hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng có bắt buộc không. Hiện nay, Pháp luật chưa quy định về việc… Xem chi tiết »