Tỷ suất sinh lợi

Tỷ suất sinh lợi

Tỷ suất sinh lợi hay còn được gọi là R (rate) là tỷ suất lợi nhuận khi đầu tư. Đây là chỉ số quan trọng nhất, là kết quả của việc đầu tư. Chỉ số này càng cao, thì lợi nhuận của bạn càng lớn, đây là chỉ số quan trọng, để nhà đầu tư… Xem chi tiết »