Mẫu hợp đồng bảo hiểm luật sư

Mẫu hợp đồng bảo hiểm luật sư

Mẫu hợp đồng bảo hiểm luật sư MIC ra đời nhằm bảo hiểm cho các rủi ro trong lĩnh vực trách nhiệm nghề nghiệp luật sư – công chứng viên. Xem Thêm : Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư Hợp đồng này được ký ngày …/07/2022 bởi các Bên, gồm: BÊN MUA BẢO… Xem chi tiết »

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ thuộc loại hình bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với nghề nghiệp và dân sự. Xem thêm : Mẫu hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ. Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Bảo Vệ. MIC đồng ý bồi thường cho Người… Xem chi tiết »

Hợp đồng bảo hiểm nghề nghiệp bảo vệ

Mẫu hợp đồng bảo hiểm nghề nghiệp bảo vệ

Hợp đồng bảo hiểm nghề nghiệp bảo vệ MIC ra đời nhằm bảo hiểm cho các rủi ro trong lĩnh vực Bảo Vệ. Xem Thêm : Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo vệ Hợp đồng này được ký ngày …/07/2022 bởi các Bên, gồm: BÊN MUA BẢO HIỂM Tên đầy đủ : …………………………………………………………………….. Mã… Xem chi tiết »

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư là loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật. Trong thực tế, nhiều trường hợp khách hàng khiếu nại về những thiệt hại phát sinh từ việc tư vấn pháp luật không đúng của luật sư….Vì vậy, việc tham… Xem chi tiết »

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp y bác sỹ

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp y bác sỹ

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp y bác sỹ thuộc loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp phải tham gia theo Luật khám bệnh, chữa bệnh. Căn cứ theo thông tư 201/2015/TT-BTC ngày  30/12/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm… Xem chi tiết »

bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế

Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế, giám sát, xây dựng là loại hình bảo hiểm nhằm bảo vệ người được bảo hiểm trước các khiếu nại của bên thứ 3. Ngày 13 tháng 11 năm 2015, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định Số: 119/2015/NĐ-CP, hướng dẫn nguyên tắc đối với loại hình bảo… Xem chi tiết »

bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Mua bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Bảo hiểm suất ăn công nghiệp là một loại hình bảo hiểm cho các suất ăn mà các đơn vị cung cấp suất ăn cung cấp cho các nhà máy, xí nghiệp, văn phòng. TP HCM từ năm 2015-2019, TP có 22 vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học với 196 người mắc. Nguyên… Xem chi tiết »